Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
° 2010
° 2011 r.
° 2012r.
° 2013
° 2014 r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2013 strona główna 

2013
wszczęcie postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach GKRO.V.6220.2.4.2013
 Obwieszczenie_1_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-04 14:50:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży
 ogłoszenie Gmina Radków 19.03.2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 08:55:33, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 ogłoszenie Gmina Radków Bieganów.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 11:53:58 Informację zaktualizowano 2013-07-17 11:54:21, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Wykaz lokali przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2013-08-05 07:56:00, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 14:49:15, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku