Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2013 strona główna 

2013
 Zarzadzenie Nr 1 z dnia 31 stycznia 2013r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-20 12:59:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 04.01.2013 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-09 12:08:50 Informację zaktualizowano 2013-04-09 12:13:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2013-04-09 12:11:29, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-09 12:27:11, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-09 12:31:57, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany składu Osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie..
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 14:58:38, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-06 09:43:00, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-06 09:44:42, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 5/2012 Wójta Gminy Radków z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 12:08:01 Informację zaktualizowano 2013-07-18 12:08:38, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 12:09:40, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 12:10:11 Informację zaktualizowano 2013-07-18 12:10:29, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 12:12:06, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 12:29:59, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 12:31:06 Informację zaktualizowano 2013-07-18 12:32:35, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 12:33:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania grupy kontrolnej.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 12:34:43, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 18 lipca 2013 r . w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 13:46:14 Informację zaktualizowano 2013-09-13 13:55:32, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna".
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 13:49:59 Informację zaktualizowano 2013-09-13 13:55:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 13:51:30 Informację zaktualizowano 2013-09-13 13:56:02, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 13:53:03 Informację zaktualizowano 2013-09-13 13:57:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 13:55:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 13:59:46, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 14:03:09, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 14:03:54, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 14:06:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 2 wrzesnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 14:07:54, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 14:08:40 Informację zaktualizowano 2013-09-13 14:11:02, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 2 wrzesnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 14:10:32, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:12:58, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:14:10, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 12:15:53, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia komunalizacji mienia na terenie gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-24 12:50:30 Informację zaktualizowano 2013-10-24 12:51:01, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: tworzenia zastepczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:58:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: powołania grupy kontrolnej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:59:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 14:02:38, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie:przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 11:55:38 Informację zaktualizowano 2013-11-19 11:56:18, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie:przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 11:57:20 Informację zaktualizowano 2013-11-19 11:59:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy
 Zarzadzenie Nr 38/2013 z dnia 7 listopada 2013 ws: powołania Komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 10:55:51, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 26 listopada 2013 ws: dokonania zmian w budzecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 10:58:47 Informację zaktualizowano 2013-12-30 13:10:08, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 27 listopada 2013 ws: polityki bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:10:35 Informację zaktualizowano 2013-12-30 13:12:26, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 27 listopada 2013 ws: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:20:06, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 41/2013/A z dnia 16 grudnia 2013 ws: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:22:22, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 20 grudnia 2013 ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:24:31, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 23 grudnia 2013 ws: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:32:53, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 31 grudnia 2013 ws: powołania komisji do przeprowadzenia wyceny działek stanowiących mienie gminy.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 10:58:20, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
wersja do druku