Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Zapytania ofertowe
° Przetargi
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013
- Przetarg Nr 1/2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Kwilinie
- Przetarg Nr 2/2013 Zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych oraz ogólnodostępny dostęp do internetu w wyremontowanych pomieszczeniach DK w Radkowie
- Przetarg Nr 3/2013
- Przetarg nr 4/2013 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzgów, Chycza
- Przetarg nr 5/2013
- Przetarg nr 6/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków
- Przetarg nr 7/2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
- Przetarg nr 8/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków
- Przetarg nr 9/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 500 000 zł
- Przetarg Nr 10/2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów- Kossów Kolonia dł. 1.23 km szer. 3,5 m
- Przetarg Nr 11/2013 - ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków
- Przetarg Nr 12/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 000 zł
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > 2013 strona główna 

2013

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Kwilinie .  Przetarg Nr 2/2013 Zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych oraz ogólnodostępny dostęp do internetu w wyremontowanych pomieszczeniach DK w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2013  .  Przetarg nr 4/2013 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzgów, Chycza .  Przetarg nr 5/2013 .  Przetarg nr 6/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków .  Przetarg nr 7/2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy .  Przetarg nr 8/2013 na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków  .   Przetarg nr 9/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 500 000 zł .  Przetarg Nr 10/2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów- Kossów Kolonia dł. 1.23 km szer. 3,5 m .  Przetarg Nr 11/2013 - ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków .  Przetarg Nr 12/2013 na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 000 zł  . 
wersja do druku