Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
° 2000 r.
° 2001 r.
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 rok
° 2013
- I kwartał
- II kwartał
- III kwartał
- Sprawozdania roczne
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2013 strona główna 

2013
 Uchwała Nr 2014/2012 II Skaładu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 roku w spr. opimii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Radków na 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 09:33:08 Informację zaktualizowano 2012-12-19 09:46:11, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr 2015/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 r w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w Radkowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 09:44:39 Informację zaktualizowano 2012-12-19 09:46:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr 2016/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012r w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radków na 2013 ropk.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 09:45:35 Informację zaktualizowano 2012-12-19 09:53:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr 2126/2013 II Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w spr. opinii o możliwości spłaty kredytu i pozyczki na wyprzedzające finansowanie.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-12 11:42:22, wprowadzający: Robert Dzienniak


 Uchwała Nr 2093/2013 II Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2013 roku ws. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Radków za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-08-21 13:11:46 Informację zaktualizowano 2013-08-27 09:23:02, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr 2016/2012 II Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 09:21:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr 2128/2013 II Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w spr. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za I półrocze 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 13:04:02, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Uchwała Nr 2149/2013 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-13 12:06:09, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  Sprawozdania roczne . 
wersja do druku