Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
° Przetargi
- Inrormacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radków
° Wykazy
° Komunalizacja mienia
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gminy > Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz
nieruchomości będących własnością gminy
Radków -16.07.2020 r.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości będących własnością gminy Radków -16.07.2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 11:51:07, wprowadzający: Robert Dzienniak
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz
nieruchomości będących własnością gminy
Radków -11.10.2019 r.

Wyniki przetargu przeprowadzonego w dniu 18.11.2019

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości będących własnością gminy Radków - 11.10.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 13:39:14, wprowadzający: Robert Dzienniak
Informacja o częściowym unieważnieniu ustnego
nieograniczonego przetargu na sprzedaż
nieruchomości będących własnością Gminy
Radków
 Informacja o częściowym unieważnieniu ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 14:49:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz
nieruchomości będących własnością gminy
Radków - 19.08.2019 r.r.

Wyniki przetargu przeprowadzonego w dniu 19.08.2019 r.

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości będących własnością gminy Radków - 19.08.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 13:14:59, wprowadzający: Robert Dzienniak
Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości będących własnością
Gminy Radków przeprowadzonego w dniu 30.10.2018
r.
 wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków przeprowadzonego w dniu 30.10.2018 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-02 10:17:19, wprowadzający: Robert Dzienniak
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz
nieruchomości będących własnością gminy
Radków - 21.09.2018 r.
 przetarg ustny nieograniczony 21.09.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 11:01:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Radków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Radków przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 23:15:51 Informację zaktualizowano 2018-07-20 23:18:49, wprowadzający: Robert Dzienniak
Wynik przetargu ustnego na sprzedaz nieruchomości
bedacych własnością Gminy Radków
przeprowadzonego w dniu 21.11.2017 r.
 wynik przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-05 14:51:19, wprowadzający: Robert Dzienniak
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości bedących własnością Gminy
Radków odbedzie się w dniu 21.11.2017 r.

Wójt Gminy Radków działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 942) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków.

 przetarg ustny nieograniczony 12.10.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 14:26:52 Informację zaktualizowano 2017-10-12 14:29:24, wprowadzający: Robert Dzienniak
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości bedących własnością Gminy
Radków

Wójt Gminy Radków działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 942) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Radków.

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości bedących własnością Gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2016-09-23 09:39:28, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
 Inrormacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radków  . 
wersja do druku