Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012 rok strona główna 

2012 rok
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 17 stycznia 2012r. ws: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie.
Obowiązuje od: 2012-01-17   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 10:42:05 Informację zaktualizowano 2012-09-21 08:31:48, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 2 z 10 lutego 2012 ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.
Obowiązuje od: 2012-02-10   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 10:53:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie nr 3 z 10 lutego 2012r. ws: powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2012-02-10   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 10:57:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie nr 4 z dnia 30 marca 2012r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.
Obowiązuje od: 2012-03-30   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 11:04:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 5 z dnia 2 kwietnia 2012r. ws: pobierania opłat za ksero i fax
Obowiązuje od: 2012-04-02   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 11:06:40, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarzadzenie nr 6 z dnia 16 kwietnia 2012r ws: powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2012-04-16   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 11:07:56, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarzadzenie nr 7 z dnia 16 kwietnia 2012r. ws: kontroli zarządczej na 2012r.
Obowiązuje od: 2012-04-16   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 11:11:56, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 8 z dnia 16 kwietnia 2012 r. ws: zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie Gminy Radków
Obowiązuje od: 2012-04-16   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 11:17:17, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarzadzenie nr 9 z dnia 26 kwietnia 2012r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.
Obowiązuje od: 2012-04-26   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 11:19:05, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 10 z dnia 30 kwietnia 2012r. ws: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w urzędzie Gminy Radków.
Obowiązuje od: 2012-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 11:52:44 Informację zaktualizowano 2012-09-20 13:44:07, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 11 z dnia 20 czerwca 2012
Obowiązuje od: 2012-06-20   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 12:11:57, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 12 z dnia 28 czerwca 2012r. ws: powołania Komisji Rekrutacyjnej
Obowiązuje od: 2012-06-28   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 12:22:27, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarzadzenie Nr 13 z dnia 28 czerwca 2012r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.
Obowiązuje od: 2012-06-28   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 12:27:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 czerwca 2012r. ws: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie województwa świętokrzyskiego
Obowiązuje od: 2012-06-29   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 12:33:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 17 lipca 2012r. ws: powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2012-07-17   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 12:37:20 Informację zaktualizowano 2012-09-21 11:54:42, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 16 z dnia 17 lipca 2012r. ws: powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2012-07-17   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 12:38:55 Informację zaktualizowano 2012-09-21 11:53:39, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 17 z dnia 27 lipca 2012r. ws: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.
Obowiązuje od: 2012-07-27   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 12:41:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarzadzenie Nr 18 z dnia 6 sierpnia 2012r ws: powołania komisji egzaminacyjnej
Obowiązuje od: 2012-08-06   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 12:43:12, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 września 2012 r. ws: ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i uzytkowych stanmowiących minie gminy.
Obowiązuje od: 2012-10-01   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 13:42:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 24 wrzesnia 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2012-09-24   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 12:53:47 Informację zaktualizowano 2012-11-16 12:54:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 28 wrzesnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r.
Obowiązuje od: 2012-09-28   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 12:56:50, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 5 października 2012r. w sprawie powołania komisji odbiorczej
Obowiązuje od: 2012-10-05   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 13:05:36, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012r
Obowiązuje od: 2012-10-22   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 13:07:58, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2013r.
Obowiązuje od: 2012-11-12   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 13:09:51, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2013 rok.
Obowiązuje od: 2012-11-12   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 13:25:28, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radków.
Obowiązuje od: 2012-11-15   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 13:28:04, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radków.
Obowiązuje od: 2012-12-03   Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 10:37:01, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 28z dnia 6 grudnia 2012r ws: dokonania zmian w budżecie
Obowiązuje od: 2012-12-06   Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:39:00, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie 29 z dnia 6 grudnia 2012r. ws: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majatkowych.
Obowiązuje od: 2012-12-06   Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:40:22 Informację zaktualizowano 2013-04-18 11:28:24, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:41:02, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 28 grudnia 2012r. ws: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:47:54, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Zarządzenie nr 32 z 31 grudnia 2012 ws: zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z Rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Radków
Obowiązuje od: 2012-12-31   Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 11:15:19, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
wersja do druku