Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
- Sesja nr IV z dnia 2011-02-15
- Sesja Nr V z dnia 2011-03-30
- Sesja Nr VI z dnia 2011-06-07
- Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28
- Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30
- Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18
- Sesja Nr X z dnia 2011-11-29
- Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011 r. > Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28 strona główna 

Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28
 Uchwła Nr VII/34/2011 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Radków za 2010 rok.
Obowiązuje od: 2011-06-28   Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 11:50:26, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwła Nr VII/35/2011 ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
Obowiązuje od: 2011-06-28   Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 11:52:06, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 
Obowiązuje od: 2011-06-28   Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 11:54:52 Informację zaktualizowano 2011-07-28 14:10:24, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwła Nr VII/37/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-06-28   Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 11:56:33, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwła Nr VII/38/2011 ws. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Obowiązuje od: 2011-06-28   Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 12:01:08, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwła Nr VII/39/2011 ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radków do projektu pod nazwą "eIntegracja - drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim".
Obowiązuje od: 2011-06-28   Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 12:03:28, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy

Zobacz:
 Sesja nr IV z dnia 2011-02-15 .  Sesja Nr V z dnia 2011-03-30 .  Sesja Nr VI z dnia 2011-06-07 .  Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28 .  Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30 .  Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18 .  Sesja Nr X z dnia 2011-11-29 .  Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29 . 
wersja do druku