Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
- Sesja nr IV z dnia 2011-02-15
- Sesja Nr V z dnia 2011-03-30
- Sesja Nr VI z dnia 2011-06-07
- Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28
- Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30
- Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18
- Sesja Nr X z dnia 2011-11-29
- Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011 r. > Sesja Nr V z dnia 2011-03-30 strona główna 

Sesja Nr V z dnia 2011-03-30
 Uchwała Nr V/21/2011 ws. sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespou interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 12:24:14, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr V/22/2011 ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 12:32:19, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr V/23/2011 ws. wyodrębnienia w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 12:34:10, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr V/24/2011 ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 12:36:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr V/25/2011 ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021.
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 12:38:40, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr V/26/2011 ws.zacągnięcia długotrwałego kredytu
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 12:40:18 Informację zaktualizowano 2011-05-04 12:40:54, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała Nr V/27/2011 ws. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 12:42:18 Informację zaktualizowano 2011-05-04 12:43:10, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy

Zobacz:
 Sesja nr IV z dnia 2011-02-15 .  Sesja Nr V z dnia 2011-03-30 .  Sesja Nr VI z dnia 2011-06-07 .  Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28 .  Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30 .  Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18 .  Sesja Nr X z dnia 2011-11-29 .  Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29 . 
wersja do druku