Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
- Sesja nr IV z dnia 2011-02-15
- Sesja Nr V z dnia 2011-03-30
- Sesja Nr VI z dnia 2011-06-07
- Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28
- Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30
- Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18
- Sesja Nr X z dnia 2011-11-29
- Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29
° 2010 r.
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011 r. > Sesja nr IV z dnia 2011-02-15 strona główna 

Sesja nr IV z dnia 2011-02-15
 Uchwała nr IV/11/2011 ws. uchwalenia budżetu gminy Radków na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-01-01   Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 12:25:37, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/12/2011 ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021
Obowiązuje od: 2011-02-15   Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 12:47:18 Informację zaktualizowano 2011-03-03 12:53:06, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/13/2011 ws. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-02-15   Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 12:51:31 Informację zaktualizowano 2011-03-03 12:54:40, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/14/2011 ws. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Radków do Związku Gmin ziemi Włoszczowskiej.
Obowiązuje od: 2011-02-15   Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 12:57:14 Informację zaktualizowano 2011-03-03 12:59:38, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/15/2011 ws. powołania przedstawiciela gminy Radków do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
Obowiązuje od: 2011-02-15   Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 13:01:21 Informację zaktualizowano 2011-03-03 13:02:16, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/16/2011 ws. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Radków do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej pn. "Między Nidą a Pilicą".
Obowiązuje od: 2011-02-15   Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 13:04:25, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/17/2011 ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 13:07:24, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/18/2011 ws. zmian do uchwały o ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 13:11:19, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/19/2011 ws. zatwierdzenia oraz współfinansowania i realizacji planu odnowy miejscowości Krasów na lata 2011-2017 przedłozonego przez Radę Sołecką w Krasowie.
Obowiązuje od: 2011-02-15   Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 13:31:42 Informację zaktualizowano 2011-03-03 13:55:11, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr IV/20/2011 ws. unieważnienia wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej w sołectwie Kwilina.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 14:01:25, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy

Zobacz:
 Sesja nr IV z dnia 2011-02-15 .  Sesja Nr V z dnia 2011-03-30 .  Sesja Nr VI z dnia 2011-06-07 .  Sesja Nr VII z dnia 2011-06-28 .  Sesja Nr VIII z dnia 2011-08-30 .  Sesja Nr IX z dnia 2011-10-18 .  Sesja Nr X z dnia 2011-11-29 .  Sesja Nr X I z dnia 2011-12-29 . 
wersja do druku