Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 rok
° 2013
° 2012 rok
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011 r. strona główna 

2011 r.
 Nr 1/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2010 r ws. utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Obowiązuje od: 2011-01-05   Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 12:26:16, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 2/2011 ws. ustalenia odpłatności za wykonanie i zasypanie grobu na cmentarzu komunalnym w Kossowie
Obowiązuje od: 2011-02-21   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 10:58:06 Informację zaktualizowano 2011-05-30 10:59:40, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 3/2011 ws. ustalenia odpłatności za miejsce na cmentarzu komunalnym w Kossowie.
Obowiązuje od: 2011-02-21   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:01:17, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 4/2011 ws. powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2011-02-28   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:05:26, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 5/2011 ws. przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Radków
Obowiązuje od: 2011-01-01   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:10:56, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 6/2011 ws. planu kontroli zarządczej na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-03-03   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:14:51, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 7/2011 ws. powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:16:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 8/2011 ws. przyznania dodatku spisowego
Obowiązuje od: 2010-12-06   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:19:30, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 9/2011 ws. wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.
Obowiązuje od: 2011-01-03   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:27:11, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 10/2011 ws. upoważnienia do podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych oraz przekazywania informacji do biura informacji gospodarczych w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Obowiązuje od: 2011-03-23   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:30:58, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 11/2011 ws. zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Obowiązuje od: 2011-01-01   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:44:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr Z-12/2011 ws. aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu gminy Radków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Obowiązuje od: 2011-04-11   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:50:14 Informację zaktualizowano 2011-05-30 11:51:05, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 13/2011 ws. powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2011-04-18   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:52:30, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 14/2011 ws. powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2011-05-13   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 11:56:44, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 15/2011 ws. powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2011-05-13   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 12:08:40, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 16/2011 ws. powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
Obowiązuje od: 2011-05-18   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 12:12:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 17/2011 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji gminy Radków
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 12:01:24 Informację zaktualizowano 2011-06-06 08:12:26, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 18/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy
Obowiązuje od: 2011-05-26   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 12:24:31, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 19/2011 ws. stawek czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, w lokalach uzytkowych oraz od gruntów.
Obowiązuje od: 2011-05-26   Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 12:28:11, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 20/2011 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:49:32 Informację zaktualizowano 2011-06-06 08:23:39, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 21/2011 ws. powolania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:02:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 22/2011 ws. powołania Zespołu Samooceny
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:06:20, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 23/2011 ws. Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:07:58, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 24/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:13:17, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 25/2011 ws. ustalenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:14:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 26/2011 ws. powolania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:15:57, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 27/2011 ws. powołania komisji egzaminacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:17:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 28/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:21:08 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:22:05, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 29/2011 ws. powolania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:23:01, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 30/2011 ws. powolania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:26:02, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 31/2011 ws. powołania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:26:55, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 32/2011 ws. powołania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:28:12, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 33/2011 ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 13:29:21, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 34/2011 ws. powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu d/s Oświaty w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:30:58, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 35/2011 ws. powołania grupy kontrolnej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:32:36, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 36/2011 ws. upoważnienia pracownika urzędu do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:34:34, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 37/2011 ws. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:38:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 38/2011 ws. ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej onwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:42:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 39/2011 ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do doręczania pakietów wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:44:16, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 40/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:45:40, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 41/2011 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 września 2011r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych
Obowiązuje od: 2011-09-19   Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 09:47:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 42/2011 ws. powołania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:46:48, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 43/2011 ws. powołania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:48:13, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 44/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:51:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 46/2011 ws. powolania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:52:04, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 47/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:54:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 48/2011 ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:56:01, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 49/2011 ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 14:58:10, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 50/2011 ws. powołania Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 15:08:40, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 51/2011 ws. powolania komisji odbiorczej.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 15:09:18, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 52/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 15:10:15, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Nr 53/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:31:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Nr 54/2011 ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:32:53, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Nr 55/2011 ws. wypłaty ryczałtów dla kierowców samochodów pożarniczych w poszczególnych jednostkach OSP oraz przyznania ryczałtu dla Komendanta Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radkowie.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:36:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
 Nr 56/2011 ws. ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Radków do zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostek.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:41:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku