Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
° 2010
° 2011 r.
° 2012r.
° 2013
° 2014 r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2011 r. strona główna 

2011 r.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Chycza
Obowiązuje od: 2011-01-04   Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 09:11:44 Informację zaktualizowano 2011-01-07 09:14:34, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Dzierzgów
Obowiązuje od: 2011-01-04   Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 09:15:07, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Droga Radków - Dzierzgów
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 14:28:34, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania M i M Kopeć
Obowiązuje od: 2011-04-08   Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 13:12:48, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radków w granicach sołectw gminy.
Obowiązuje od: 2011-07-07   Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 13:07:16, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 14:38:26 Informację zaktualizowano 2011-09-21 14:39:41, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Obowiązuje od: 2011-08-22   Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 08:58:23, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków
wersja do druku