Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
- Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26
- Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09
- Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27
- Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29
- Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31
- Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28
- Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19
- Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09
- Sesja nr I z dnia 2010-12-01
- Sesja nr II z dnia 2010-12-06
- Sesja nr III z dnia 2010-12-28
° 2009 r.
° Poprzednie
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010 r. > Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 strona główna 

Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29
 Uchwała nr XXIX/149/2010 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego
Obowiązuje od: 2010-06-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 13:31:29 Informację zaktualizowano 2010-11-02 13:51:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr XXIX/150/2010 ws.dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-06-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 08:34:52 Informację zaktualizowano 2010-11-03 08:37:52, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr XXIX/151/2010 ws.uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami
Obowiązuje od: 2010-06-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 08:57:36, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr XXIX/152/2010 ws.przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Obowiązuje od: 2010-08-10   Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 08:59:45, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr XXIX/153/2010 ws.przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Aktywna Integracja w Gminie Radków" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Obowiązuje od: 2010-06-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 09:01:49, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy
 Uchwała nr XXIX/154/2010 ws.wyrażenia zgody na zbycie dworu w Kwilinie wraz z parkiem, stanowiącego mienie gminy Radków w trybie bezprzetargowym.
Obowiązuje od: 2010-06-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 09:05:20, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Rada Gminy

Zobacz:
 Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 .  Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 .  Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 .  Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 .  Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31 .  Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28 .  Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19 .  Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09 .  Sesja nr I z dnia 2010-12-01 .  Sesja nr II z dnia 2010-12-06 .  Sesja nr III z dnia 2010-12-28 . 
wersja do druku