bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Radków www.gminaradkow.pl
Zamówienia publiczne > Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" strona główna 

Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km"
Ogłoszenie o zmówieniu
 Ogłoszenie o zmówieniu
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 09:52:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
SIWZ wraz z załącznikami

Tom I i II - Instrukcja dla wykonawców oraz Projekt umowy

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 1 - organizacja ruchu

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 2 - przekroje poprzeczne

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 3 - Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 4 - niweleta - profil podłużny

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 5 - plan orientacyjny

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 6 - plan oznakowania

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 7 - projekt zagospodarowania terenu

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 8 - przekrój konstrukcyjny

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 9 - tabela wyrównań

Tom III - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Tom IV- Przedmiar robót

Tom V - Kosztorys ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 09:59:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
Unieważnienie postępowania
 Unieważnienie postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 12:37:04, wprowadzający: Robert Dzienniak

Zobacz:
   Plan postępowań o udzieleniu zamówień
   Zapytania ofertowe
   Przetargi
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r
   2015 r.
   2014 r.
   2013
   2012 r.
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl