bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Radków www.gminaradkow.pl
Informacje nieudostępnione strona główna 

Informacje nieudostępnione

         Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

   1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ,
   2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy.


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

   Wzór wniosku o udostępnienie informacji w formacie Word lub w formacie PDF 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 13:08:21, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl