bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Radków www.gminaradkow.pl
Informacje o środowisku strona główna 

Informacje o środowisku

Zobacz:
   Publicznie dostępny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia Wójta
   Decyzje
   Postanowienia
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych
   Rejestr działalności regulowanej
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
   Miejsce zagospodarowania odpadów
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   Poziom recyklingu
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   Wniosek o usuwanie azbestu
   Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl