Ogłoszenie o zamówieniu
 ogłoszenie o zamówieniu 16.02.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:08:39.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
 SIWZ 24aa.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:12:26.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 załącznik nr 1 Formularz_oferty 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:13:58.
Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach
 Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:15:19 | Data modyfikacji: 2018-02-16 14:18:24.
Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji
 załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:17:35.
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo
 załącznik nr 2 istotne_postanowienia 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:19:41.
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu 16.02.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:21:40 | Data modyfikacji: 2018-02-16 14:23:06.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o
wykluczeniu
 Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia 16.02.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:24:07.
Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności
do grupy kapitałowej
 załącznik nr 5 grupa kapitałowa 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:25:34.
Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 załącznik nr 6 Wykaz_osob 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:27:04.
Załącznik nr 7a - Wzór umowy - Zadanie 1
 załącznik nr 7a Wzór umowy 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:28:40.
Załącznik nr 7b - Wzór umowy - Zadanie 2
 Załącznik nr 7b Wzór umowy 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:29:57.
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych
 załącznik nr 8 Wykaz_robót 16.02.2018.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:31:23.
Załącznik nr 9 - Przedmiary

zadanie 1 - przedmiar - rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie

zadanie 1 - przedmiar- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kossów, Dzierzgów

zadanie 2 - przedmiar - rozbudowa oczyszczalni scieków w Radkowie

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:32:28.
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa

zadanie 1 - dokumentacja projektowa - rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie cz 1

zadanie 1 - dokumentacja projektowa - rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie cz 2

zadanie 1 - dokumentacja projektowa - rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie cz 3

zadanie 1 - dokumentacja projektowa - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kossów, Dzierzgów

zadanie 2 - dokumentacja projektowa - rozbudowa oczyszczalni scieków w Radkowie

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:35:35.
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o niezaleganiu
 załącznik nr 11 oswiadczenie-o-niezaleganiu 16.02.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:39:38.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia
28.02.2018 r.
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:21:38.
Informacja dla wykonawców zadania nr 2
 Informacja dla wykonawców zadania nr 2

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:28:12.
Zadanie 2 - dokumentacja wykonawcza - branża
budowlano-konstrukcyjna
 budowlano-konstrukcyjna.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:33:59.
Zadanie 2 - dokumentacja wykonawcza - branża
elektryczna
 elektryczna.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:35:10 | Data modyfikacji: 2018-02-28 12:36:20.
Zadanie 2 - dokumentacja wykonawcza - branża
technologiczo-sanitarna
 technologiczno-sanitarna.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:35:37 | Data modyfikacji: 2018-02-28 12:37:18.
Informacja dla wykonawców nr 2
 Informacja dla wykonawców nr 2.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:55:04.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia
09.03.2018 r.
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 09.03.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:39:47.
Informacja dla wykonawców nr 3
 informacja dla wykonawców nr 3 09.03.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:41:24.
Zbiorcze zestawienie ofert
 zbiorcze zestawienie ofert 19.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:41:16 | Data modyfikacji: 2018-03-19 13:42:09.
Informacja o wynikach
 Informacja o wynikach

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:49:58.

Zobacz:
 Przetarg nr 1/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m²  .  Przetarg Nr 2/2018 Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Przetarg Nr 4/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Zapytanie ofertowe  .  Zapytanie ofertowe - Sprzęt dla OSP .  Przetarg Nr 5/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  Przetarg Nr 6/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  .  Przetarg Nr 7/2018 „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Radków” . 
Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:49:58
Opublikowane przez: Robert Dzienniak